1. pl
  2. en
REGULAMIN REKRUTACJI

 

1. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, w miarę dostępności miejsc.

2. Zapisy dziecka do przedszkola prowadzi dyrektor.

3. Rodzice zobowiązani są do oddania wypełnionej karty zapisu dziecka do przedszkola oraz wpłaty wpisowej.

4. Rezerwacja miejsca następuje po spełnieniu wyżej wymienionych warunków

5. Miejsce w przedszkolu rezerwowane jest bezpłatnie na 3 miesiące.

6. Opłata wpisowa jest jednorazowa na cały pobyt dziecka w przedszkolu i przeznaczana jest na zakup materiałów (zabawki, przybory plastyczne, sprzęt sportowy) oraz na sprawy organizacyjne.

7. Opłata wpisowa jest bezwrotna, nawet w przypadku rezygnacji zapisu dziecka.

8. Rezerwacja miejsca w naszym przedszkolu wiąże się z akceptacją wyżej wymienionego regulaminu.

STATUT PRZEDSZKOLA

REGULAMIN REKRUTACJI

Plac Powstańców Śląskich 17

53-329 Wrocław

przedszkole.pianoforte@gmail.com

+48 720 889 902

Nasze social media: