Nasze social media:

+48 720 889 902

przedszkole.pianoforte@gmail.com

Plac Powstańców Śląskich 17
53-329 Wrocław

REGULAMIN REKRUTACJI

STATUT PRZEDSZKOLA

O NAS

Muzyczno-Językowe Przedszkole PianoForte to wyjątkowe miejsce, prawdziwie dwujęzyczne przedszkole z artystyczną duszą, gdzie każdego dnia muzyka towarzyszy dzieciom w odkrywaniu świata i rozwijaniu wszystkich zmysłów. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci grając, śpiewając, tańcząc przy muzyce granej na żywo rozwijają się w unikalny sposób. Naszą misją jest również codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego wykorzystując metodę wczesnej immersji językowej, czyli zanurzenia w języku, dzięki czemu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Czerpiemy z pedagogiki Reggio Emilia, której kolebką są Włochy, która na całym świecie nazywana jest dziecięcą pedagogiką słuchania, partycypacji i uważności, gdyż opiera się na inicjowaniu nowych pomysłów i zdobywaniu doświadczeń przez dzieci. Metoda ta zakłada, że każde dziecko ma nieograniczony potencjał rozwoju i jest chętne do interakcji i poznawania otaczającego go świata. Obserwacja każdego dziecka i stymulowanie go do rozwijania jego mocnych stron stanowi jeden z fundamentów tego podejścia.
 
Nasza koncepcja pracy to:
- indywidualne podejście do rozwoju dziecka
- wspieranie samodzielności
- rozwijanie kreatywności
- wspieranie tolerancji i szacunku do wielokulturowości
- uczenie dzieci empatycznego rozwiązywania konfliktów
- promowanie zdrowego żywienia
-  dbanie o środowisko
-rozwijanie talentów dziecka
- codzienne przebywanie na dworze
- kameralne grupy (15-18 dzieci)
 
PEDAGOGIKA REGGIO EMILIA
Metoda nauczania Reggio Emilia jest kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji, gdzie dostrzega się w dzieciach wewnętrzną siłę, ciekawość otaczającej rzeczywistości i zdolność do nieustannych odkryć. Każde z nich, podejmując kolejne kroki w swoim życiu, próbuje zaspokoić swoją chęć poznania. Pozwala im to znaleźć sens i zrozumieć dookoła otaczający świat, jednocześnie gwarantując rozwój samodzielności oraz kreatywności. Pedagogika Reggio Emilia stawia sobie za cel rozwijanie u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, współpracy oraz komunikowania się i wyrażania siebie na wiele sposobów. To koncepcja nauczania, która przerodziła się w system edukacyjny oparty na filozofii Lorisa Malaguzzi w mieście Reggio Emilia (Włochy).
 
Założenia pedagogiki Reggio Emilia:
-Dziecko najlepiej się rozwija przez współpracę, edukacja powinna przebiegać w grupie dzieci z dorosłymi, nie indywidualnie, pomaga to w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu innowacji.
-Dziecko jest budowniczym własnej rzeczywistości i rozwoju, sprawdzającym swoje teorie w praktyce.
-Dzieci są współorganizatorami codziennego życia w przedszkolu. Przedszkole jest ich miejscem, które mogą urządzać i kształtować na równi z kadrą personelu.
-Środowisko i otoczenie są nauczycielami, przestrzeń powinna prowokować do myślenia i eksperymentowania, podtrzymywać zainteresowanie, umożliwiać socjalizację i kontakt z naturą i kulturą.
-Nauczyciel jest obserwatorem i słuchaczem, po to, aby zapewnić temat zajęć zgodny z zainteresowaniami i motywacją dzieci, dostosować tok lekcji do wydarzeń bieżących, jest partnerem i pomocnikiem w rozwiązywaniu problemów.
 
Pedagogika Reggio podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom w zależności od potrzeb i spostrzeżeń nauczycieli, rodziców i dzieci.
  1. pl
  2. en